Nolhaga 1-3 & Hotellgalleriet

Nolhaga 1,2 & 3 är tre utmärkta konferenslokaler som tillsammans med Hotellgalleriet bildar en helt egen avdelning. Nolhaga 2 är den största av de tre och kan fungera som huvudlokal vid möten som kräver flera grupprum. Samtliga tre möteslokaler har en fast monterad bildprojektor med högtalare. Frukt, godis och isvatten finns alltid tillhands i foajén till lokalerna. Hotellgalleriet med sittgrupper kan med fördel användas för grupparbeten.

Lokalerna är utrustad med:

  • Bildprojektor med VGA
  • Högtalare
  • WIFI
  • Telefon med analog/digital linje
  • Förberedd för videokonferens

Kapacitet & möblering – Nolhaga 1

Biosittning 24 Skolsittning 12 U-sittning 12
Styrelsebord 10 Öar 2 st 8 Storlek   m2 25

Kapacitet & möblering – Nolhaga 2

Biosittning 42 Skolsittning 24 U-sittning 20
Styrelsebord 14 Öar 5 st 20 Storlek   m2 41

Kapacitet & möblering – Nolhaga 3

Biosittning 27 Skolsittning 18 U-sittning 14
Styrelsebord 14 Öar 3 st 12 Storlek   m2 34